Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với CoinWatchDaily! Trang web này và dịch vụ của chúng tôi có một số quy định và điều kiện quan trọng bạn cần phải hiểu và tuân thủ khi sử dụng. Đây là một phiên bản dễ hiểu của những quy định đó:

  1. Sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi: Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của chúng, xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Bảo vệ Thông tin Cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  3. Quyền Sở hữu Trí tuệ: Tất cả nội dung được xuất bản trên CoinWatchDaily, trừ nội dung do người dùng gửi, là tài sản của CoinWatchDaily hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi. Bạn không có quyền sở hữu bất kỳ phần nào của nội dung trang web. Sao chép hoặc sửa đổi nội dung trang web cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo yêu cầu sự cho phép bằng văn bản từ CoinWatchDaily.
  4. Bản Quyền Thương hiệu: Các nhãn hiệu và biểu trưng “CoinWatchDaily” là tài sản của chúng tôi. Sử dụng hoặc hiển thị các nhãn hiệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản của CoinWatchDaily là không được phép.
  5. Liên Kết đến Trang web Khác: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Bạn nên xem xét các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các quy định khác trước khi sử dụng các trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin trên các trang web này hoặc việc bạn sử dụng chúng.
  6. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi cố gắng đảm bảo thông tin trên trang web luôn chính xác, nhưng không đảm bảo sẽ không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa bạn và bên thứ ba đó. Dịch vụ được cung cấp “Tùy Trạng thái” và “Với tất cả các Lỗi,” mà không có bất kỳ bảo hành nào.
  7. Báo Cáo Vi Phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nào của Điều khoản này thông qua biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi.
  8. Sửa Đổi Dịch Vụ và Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để xem xem có thay đổi nào về Điều khoản này hay không.
  9. Điều khoản Chung: Điều khoản này, cùng với Chính sách Bảo mật và các thông báo pháp lý khác trên trang web, tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và CoinWatchDaily về việc sử dụng trang web và dịch vụ. Nếu một phần của Điều khoản này bị tòa án coi là không hợp lệ, thì phần còn lại vẫn giữ hiệu lực. Không việc bỏ bất kỳ quyền nào trong Điều khoản này sẽ được coi là việc bỏ bất kỳ quyền nào khác.

Chúng tôi rất mong bạn sẽ tuân thủ Điều khoản và Điều kiện này khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giải thích thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.